Cumhuriyet dönemi ressamları arasında önemli
bir yeri ve Türk Resim Sanatına kazandırdığı
pek çok eseri olan
ORHAN TAMER
hakkında sanat dünyasında yer alan yazılar.

 
Orhan Tamer, özellikle; tabiatla ressam arasında en yakın ilişkileri duyan ve tanıyan bir ressam olarak, izlenimlerini resimlerinde içten bir dinamizm ile renklendirme amacını güden sanatçılarımızdandır.
               Gültekin Elibal - Sanat Eleştirmeni

Orhan Tamer soyut araştırmalarında değişik, geniş hayalli ve herşeyden önemli içten, özden. Belli ki bu
işler pek çok ressamın uyguladıkları bir usül olan kitap, röprodüksion karıştırarak meydana gelmiş
aktarmalar değil.
              Nurullah Berk, 21.11.1964 Cumhuriyet

Orhan Tamer 'in "Dans" isimli tablosunda; İslam Sanatının parlak arabesklerini, modern bir ruh içinde
aktaran, renkli armoniler görülmektedir.
              J.D.Arts Paris - 25.02.1965 Cumhuriyt 'ten

Orhan Tamer çizgi ustalığına büyük önem veren ressam, tuali harikulade bir şekilde çizgileriyle bölüyor
ve ahenkli bir durumda parçalıyor. Şüphesiz tabiattan hareket ediyor ama onu azami nisbette soyutluyor.
Bu soyut formlar içinde daireler, eğriler ve kesişen düz çizgilerle mükemmel bir arabesk kuruyor. Mavi, kahverengi, beyaz, siyah ve kırmızı en sevdiği renkler. Tual üzerinde hasıl olan boşlukları bunlarla,
fakat yine çizgi niteliğinde tuşlarla kapatıyor. Onun için Tamer 'in soyut resimlerine tahlilci mekan anlayışı
içinde bakıyoruz.
              Zahir Güvemli - 1986 Sanat Tarihçisi -"Bugünkü Türk Resmi Sergisi Üzerine" yazısından.

  1953 Yılı ağustos ya da eylül günlerinden biri.
Akademi büyük bahçesinde Orhan Tamer'le oturmuş konuşuyoruz.
Mezuniyet sınavı yeni bitmiş ve Orhan Tamer birincilikle mezun olmuş.
Ben üçüncü sınıftayım. Onunla, Akademi birincisiyle yanyana olmaktan heyecan duyuyorum.
O neşeli, gelecekte umutlu, durmadan anlatıyor. Canlı, yüksek sesle konuşmasını birincilikle mezun oluşunun gururuna yoruyorum. Ama ilk tanışmamda candanlığını, sanata tutkunluğunu çok seviyorum.

   Yıllar sonra neredeyse elli yıl atelyemde, yayınlanacak bu kitabı üzerinde konuşurken yine aynı heyecan, neşe ve candanlığmı görüyorum. Birincilikle mezun olduğu günkü yüksek sesle konuşmasının, heyecanın aynını, şimdi anlıyorum ki o ressam olmak dan, resim yapmaktan gurur duyuyor.
Ne güzel, ne büyük, saygı duyu lacak mutluluk. Sohbetimizde hocalarımızı anıyoruz.
O, Seyfi Toray, Feyhaman Duran, Ali Çelebi, Cevat Dereli, ben Halil Dikmen, Cemal Tollu, Nurul-lah Berk atelyelerinde çalışmışız.
 
  Atelye arkadaşlarımızı anıyoruz. Ünlü,unutulmuş, sevgili arkadaşlarımızı. Akademiden sonra neler yaptığımızı, çalışmalarımızı, sergilerimizi konuşuyoruz. Akademinin bizce altın yıllarını.
Tanık olduğu olayları, sanatsal konuları, tatlı ve saygın bir dille, yorumla anlatıyor.
Tamerle hem sergilerinde hemde birlikte hocalık yaptığımız okullarda buluştuk.
Taksim de, Galatasaray da düzenlediği ilk sokak sergileri iddia ve cesaret isteyen etkinliklerdi.
Basında sergi haberleri çıktıkça topluma kısa yoldan sanatı sevdirdiğine inanışını unutmuyorum.
Ne var ki onun olay yaratan heyecanlı sokak sergileri, okullarımızdan resim, müzik derslerinin neredeyse kaldırılmasına engel olamadı.
Yönetimlerin, Atatürk devrimlerinin kültür ve sanat olgusuna verdiği önemi, görevi unutmuşcasına.

   Bence Tamer'in resimlerinde en önemli öğe, dinamizm.
Renklerin, biçimlerin, çizgilerin soyut somut dinlemeden, bıkmaz bir heyecanla, devinimle ordan oraya koşturup durmaları onun resminin karakteristiğini, kişiliğini oluşturuyor.
Kompozisyonlarını, ruhu gibi apaydınlık bir dünyada, doğaçlama tavrıyla hızla boyayıp bitiriyor.
Heyecanı, düzlem uzam aramaksızın, ayırmaksızın çarçabuk çalışmasını gerektiriyor sanırım.
Orhan Tamer'in kompozisyonlarının kurgusu genelde renk çoğulluğunun belirgin, kübiksi biçim kalabalığının yoğun ve egemen olduğu, ritmik fırça oyunlarının git gelinde, telaşlı bir düzende.
Bu devinim, bu duygulu, nazik, heyecan dolu ressamın eski, yeni bütün çalışmalarında adeta değişmez bir tez canlılığı ifade ediyor.
Resimlerinde bu denli kalabalık öğelerden, değişmez üyelerden oluşan basına buyruk orkestrayı bunca yıldır bıkmadan, usanmadan ustaca yöneten şef sanatçıya gelecekte yeni arayışlar, yeni şiirsel sesler, armoniler temenni ediyorum Yeni çalışmalarını da kutlamak umuduyla.

  Prof. Dinçer Erimez - GESAM Yönetim kurulu Başkanı

Araştırma ve incelemeler devam etmektedir. Ulaşılan bilgiler bu sayfalara eklenecektir.

Copyright© 2006 Orhan Tamer All Rights Reserved.